Project Description

Znate li da vaš generirani drveni otpad spašava šume od daljnje sječe, te štedi na tisuće litra vode. I vi možete svojim odlukama pridonijeti okolišu i budućnosti.

Reciklirana drvena masa koristi se za proizvodnju novih proizvoda ili za proizvodnju ugljično neutralne energije.

Sakupimo, reciklirajmo i ponovo upotrijebimo odličan je način kružnog i održivog upravljanja otpadom na korist okolišu i ekonomiji.

Stari drveni namještaj, iver, grede, daska, vrata i okviri, granje, drveće i sl. – odvojite, preuzeti ćemo po najpovoljnijim cijenama. Oprez i pažnja pri čišćenju terena od bio otpada. Izbjegnite opasnost od požara.

Nazovite nas i provjerite.