Project Description

Od 17. 10. 2023. u primjeni će biti novi cjenik usluga rada opreme.
Cjenik usluga rada opreme možete pogledati ovdje.

Od 23..10.2023. u primjeni će biti novi cjenik prihvata otpada, u kojem će se promjene odnositi na prihvat građevinskog otpada.
Cjenik prihvata otpada pogledajte ovdje.