CJENIK USLUGA RADA OPREME.

SKLADIŠTE OTPADA • OTKUP METALA

Kontakt.

KAKO VAM MOŽEMO POMOĆI?

BUMBA obrt za usluge u gospodarenju otpadom,
sjedište: Brunac 50 c, 22211 Vodice,
OIB: 41389141894

Mob. tehnika: +385 91 530 7128
Mob. administracija: +385 91 444 486

Sabirni centar – lokacija:

RADNO VRIJEME:
Ponedjeljak – petak 8,00 – 16,00h,
pauza 12,00 – 12,30h